ค้นหาสินค้า

รายการสินค้าค้าตามหมวด

สินค้าทั้งหมด

เพาเวอร์แอมป์ Crown DSi-6000 Crown

เพาเวอร์แอมป์ Crown DSi-6000 Crown

ปกติขายที่ราคา 0 บาท
โปรโมชั่นพิเศษวันนี้
เพียง 0 บาท เท่านั้น
Bridge-Mono, 4 ohms 6,000W*
Features:
Details
Minimum Guaranteed Power, 1 kHz DSi 1000 DSi 2000 DSi 4000 DSi 6000
Per channel, both channels driven
Stereo, 2 ohms (per ch.)
Stereo, 4 ohms (per ch.)
Stereo, 8 ohms (per ch.)
Bridge-Mono, 4 ohms
Bridge-Mono, 8 ohms
700W*†
475W
275W
1,400W*†
950W
1,000W*
800W
475W
2,000W*
1,600W
1,450W*
1,200W
650W
3,000W*
2,400W
3,000W*
2,100W
1,200W
6,000W*
4,200W
With 0.5% THD
*With 1% THD
†Not rated for 100V versions.
  • Includes three models of 500W, 800W, and 1200W per channel at 4 ohms
  • Automatic presets for popular JBL cinema speaker systems for quick, easy configuration
  • Intuitive front-panel LCD screen guides installers through setup
  • Onboard digital signal processing includes crossovers, EQ filters, delay, and output limiting
  • Computer connectivity via USB allows fast setup and configuration with HiQnet™ System Architect™ software
  • Rear-panel HD-15 connector provides easy input/output connectivity between DSi amplifiers and new DSi-8M System Monitor
  • Switch-mode universal power supply
  • All products fill 2U rack spaces and weigh under 19 pounds
  • Barrier strip outputs, removable Phoenix-style input
  • Three-Year, No-Fault, Fully Transferable Warranty completely protects your investment and guarantees its specifications

Amplifier Specifications

Frequency Response (at 1 watt into 4 ohms, 20Hz - 20 kHz) +0/–1 dB
Signal to Noise Ratio (below rated 8-ohm power at 1 kHz, A-weighted) 100 dB
Damping Factor (8 ohm): 20 Hz to 400 Hz > 500
Input Stage Input is electronically balanced and employs
precision 1% resistors
AC Line Current DSi 1000: 11.56A,DSi 2000: 11.93A, DSi 4000: 11.75A.
At idle: Draws no more than 45 watts.
Crosstalk (below rated power) 20 Hz to 1 kHz > 70 dB
Input Impedance (nominal) 20 kilohms balanced, 10 kilohms unbalanced
Load impedance (note: safe with all types of loads)
Dual
Bridge mono
2-8 ohms (4-8 ohms in DSi 1000 A1 100V versions) 
4-16 ohms (8-16 ohms in DSi 1000 A1 100V versions)
Voltage Gain (at 1 kHz) DSi 1000: 30.5 dB, DSi 2000: 32.9 dB, DSi 4000: 34.2 dB
Sensitivity (at 8 ohm rated output) 1.4V
Operating Temperature 0° C to 40° C at 95% relative humidity (non-condensing)
AC Line Voltage and Frequency Configurations Available (± 10%) 100V, 120V–240V, 50/60 Hz
Ventilation Flow-through ventilation from front to back
Cooling Heat sinks and proportional-speed fan
Dimensions: Width, Height, Depth (behind mounting surface) EIA Standard 19" W (EIA RS-310-B)
x 3.5” (8.9 cm) H x12.25" (31.1cm) D
Net Weight DSi 1K, 2K, 4K: 19 lb (8.6 kg).
DSi 6K: 24 lb (10.9 kg).
Shipping Weight DSi 1K, 2K, 4K: 22 lb (10.0 kg).
DSi 6K: 30 lb (13.6 kg).
อัพเดทเมื่อ : 3 พฤศจิกายน 2556 เวลา 0:00:00 น. ถูกเปิดอ่านแล้ว 1,525 ครั้ง