ค้นหาสินค้า

รายการสินค้าค้าตามหมวด

สินค้าทั้งหมด

สินค้าทั้งหมด

มีทั้งหมด 17 รายการ
ไมโครโฟนประธาน
ไมค์ผู้ร่วมประชุม
ชุดควบคุมและแหล่งจ่ายไฟของชุดประชุม
Control Unit with DAFS (US)
Control Unit
CCS Chairman Unit Long Microphone
CCS Chairman Unit Short Microphone
CCS Delegate Unit Long Microphone
CCS Delegate Unit Short Microphone
Central Amplifier เครื่องขยายเสียงส่วนกลาง
Delegate Unit ไมค์ผู้ร่วมประชุม
ไมค์ประธาน Chairman Unit
ชุดจ่ายไฟและควบคุมไมค์ Conference Pre Control & Supply
Condenser
Condenser
Conference System Controller
ชุดผู้ร่วมประชุม
มีทั้งหมด 17 รายการ