ค้นหาสินค้า

รายการสินค้าค้าตามหมวด

สินค้าทั้งหมด

สินค้าทั้งหมด

มีทั้งหมด 5 รายการ
Chime Microphone
โทรโข่งสะพายไหล่ 15 วัตต์ , เสียงนกหวีดในตัว, ไมโครโฟนกดพูดแยกอิสระ, ระยะเสียงพูดไกลสูงสุด 400 เมตร
Remote Microphone
ไมโครโฟนแบบรับเสียงทิศทางเดียว
ไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ แบบรับเสียงทิศทางเดียว
มีทั้งหมด 5 รายการ